3-5 martie 1949. Începutul colectivizării agriculturii. CC al PMR decide înfiinţarea gospodăriilor colective (GAC).

La Plenara CC al PMR din 3-5 martie 1949 se adoptă rezoluţia privind „lupta pentru întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare şi transformarea socialistă a agriculturii”, care prevedea organizarea gospodăriilor agricole de stat (GAS), a gospodăriilor colective (GAC) şi a staţiilor de maşini şi tractoare (SMT). Primele unităţi vor fi formate pe proprietăţile expropriate.

Sursa: Romulus Rusan (coord.), România în timpul războiului rece, Fundația Academia Civică, 2008

Leave a Reply