14/15 noiembrie 1957. Sunt executaţi, la Jilava, 5 partizani din grupul de rezistenţă condus de Ion Gavrilă Ogoranu

În noaptea de 14/15 noiembrie 1957,au fost executaţi, la Fortul 13 Jilava, 5 partizani din grupul de rezistenţă condus de Ion Gavrilă Ogoranu, şi anume: Ghiţă Haşu, Ion Chiujdea, Laurean Haşu, Nelu Novac, şi Jean Pop. 

În veci pomenirea lor!

PROCES VERBAL DE EXECUŢIE

Astăzi 20 noiembrie 1957, noi, Cpt. de justiţia Cojocaru Gheorghe, procuror militar din Procuratura Militară Bucureşti, însoţit fiind de tov. Georgescu Dumitru, secretar la Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militară în baza delegaţiei nr. 0446/ 20 noiembrie 1957 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militară în executare sentinţei 1369 din 26 august 1957 a Tribunalului Militar al Regiunii a III-a Militare Cluj, rămasă definitivă potrivit deciziei nr. 498 din 12 septembrie 1957 a Tribunalului Suprem, Colegiul Militar prin care s-a respins recursul declarat de condamnaţi în contra sentinţei sus menţionate şi executorie, potrivit adresei nr. 15779/ 1 noiembrie 1957 şi a Prezidiului Marii Adunări Naţionale către Ministerul Justiţiei, Direcţia Tribunalelor Militare, ne-am transportat la Penitenciarul Jilava în vederea executării pedepsei cu moartea a condamnaţilor:

  1. ChiujdeaGIoan, născut la 14 martie 1921 în comuna Berivoii Mici, raion Făgăraş, Regiunea Stalin, fiul lui  Gheorghe şi Maria, necăsătorit, fără ocupaţie, cu ultimul domiciul în comuna natală
  2. Haşu A. Laurean, zis Laur, născut la 23 octombrie 1921 în comuna Breaza, raion Făgăraş, Regiunea Stalin, fiul lui Alexandru şi Maria, necăsătorit, fără ocupaţie, cu ultimul domiciliu în comuna natală
  3. Novac P. Ioan, zis Nelu, născut la 23 februarie 1930 în comuna Berivoii Mici, raion Făgăraş, Regiunea Stalin, fiul lui Petru şi Eugenia, necăsătorit, fără ocupaţie, cu ultimul domiciliu în comuna natală
  4. Haşu A. Gheorghe, zis Rucăreanu, născut la 29 aprilie 1921 în comuna Pojorta,

satul Lisa, raion Făgăraş, Regiunea Stalin, fiul lui Andrei şi Zenovia, căsătorit, are doi copii, fără ocupaţie, cu ultimul domiciliu în comuna natală şi

  1. Pop I. Ioan, zis Jean, născut la 21 ianuarie 1908, în comuna Indiana – Harbor, Ohio, SUA, fiul lui Ioan şi Varvara, căsătorit, are doi copii, cu ultimul domiciliu în comuna Lisa, nr 29, raion Făgăraş, regiunea Stalin

Ne-am transportat în comuna Jilava, unde se află Penitenciarul Jilava şi unde condamnaţii de mai sus sunt deţinuţi şi unde a fost ales locul de executare al pedepselor date prin sentinţa nr. 1369/ 26 august 1957 a Tribunalului Militar al Regiunii a III-a Militare Cluj, rămasă definitivă şi executorie astăzi 20 noiembrie 1957, orele 20, am sosit la penitenciarul Jilava, unde am găsit prezenţi pe Mr. Stanciu Dumitru, delegat din partea Administraţiei de Stat, doctor Enescu Mihai, medicul Penitenciarului Jilava şi pe tov. Lt. Col. Ghiorghiu Mihai, comandantul Penitenciarului Jilava. La ora 20:30 fiind fixată execuţia, înainte de această oră fixată însoţiţi fiind de secretarul Georgescu Dumitru şi de comandantul Penitenciarului Jilava Lt.Col. Ghiorghiu Mihai am mers la celulele unde se aflau condamnaţii Chiujdea G. Ioan, Haşu A. Laurean, Novac P. Ioan, Haşu A. Gheorghe şi Pop I. Ioan şi i-am încunostinţat că a sosit timpul executării pedepsei pentru faptele săvârşite şi au fost întrebaţi dacă mai au ceva de mărturisit sau vreo dorinţă, la care condamnaţii au declarat că nu mai au nimic de spus. La ora 20:30, după ce s-a primit raportul comandantului grupei de execuţia, Cpt. Sălceanu Gheorghe s-a dispus să se citească oamenilor din grupa de execuţie de către secretar dispozitivul sentinţei  de condamnare şi expunerea faptelor săvârşite de condamnaţi.

            După aceasta s-a ordonat aducerea condamnaţilor care au fost aduşi sub excortă, care a însoţit pe condamnaţi până la stâlpii de execuţie, însoţit de comandantul penitenciarului. Condamnaţii au fost legaţi la ochi şi apoi de stâlpii de execuţie cu spatele către grupa de execuţie.

            După îndeplinirea celor de mai sus, am ordonat comandantului grupei executarea, care s-a efectuat prin împuşcare pe rând.

            Medicul Penitenciarului Jilava a constatat moartea condamnaţilor de mai sus. După 1 oră de la execuţie şi de la constatarea morţii de către medicul penitenciarului, cadavrele celor executaţi s-a dat în primire comandantului penitenciarului Jilava, pentru a proceda la înhumarea lor.

            Drept care s-a încheiat procesul verbal în 5 exemplare, unul rămânând la închisoarea Jilava, pentru a proceda la declararea morţii condamnaţilor, pentru cauze legale, la ofiţerul stării civile, ale comunei Jilava.

            Procuror militar Cpt. de justiţie Cojocaru Gheorghe

            Secretar Georgescu Dumitru

            Medic dr. Enescu Mihai

            Delegatul administraţiei de stat Mr. Stanciu Dumitru

            Comandantul Penitenciarului Lt. Col. Gheorghiu Mihai

            Comandantul grupei de execuţie Sălceanu Gheorghe

 

Leave a Reply